– evolutionära perspektiv på kost, livsstil och hälsa

Hälsokoden är ett initiativ att genom den senaste forskningen inom hälsosam livsstil i ett evolutionärt perspektiv, och med kunskap från platser runtom i världen där människor lever som friskast och längst, vardagsinspirera i vanor kring mat, motion och mental inställning för ett friskare liv för individens och samhällets bästa.

• Varför evolutionära och antropologiska perspektiv på kost, livsstil och hälsa?
Kort sagt; alltför många är sjuka i onödan.

Fetma, diabetes, psykisk ohälsa, cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet osv…
Listan över självförvållade sjukdomar kan göras hur lång som helst. Sjukvårdskostnaderna är svindlande och kurvan stiger brant för varje år. Dessa sjukdomar fanns inte, eller var ytterst sällsynta, för bara några decennier sedan.

Och vi har facit i hand. Över hela världen lever ursprungsbefolkningar, som in i modern tid levat på samma sätt som deras förfäder under årtusenden och de uppngenom kunskap inspirera till attskap om ursprungsbefolkningars livsstil, lög ålder. år hög ålder utan att drabbas av dessa sjukdomar.

Vi har idag dessutom väl underbyggda vetenskapliga data om de bakomliggande huvudorsakerna till alla våra nyförvärvade sjukdomar – alla skulle med lätthet kunna förebyggas, utan kostnader och med enorma samhällsvinster.

Varför sker då inte detta? Det handlar till stor del om okunskap, och vi förs dessutom avsiktligt bakom ljuset av olika aktörer, framför allt handlar det om mycket stora ekonomiska intressen, prestige och politik.

Hälsokoden vill med hjälp av kunskap om ursprungsbefolkningars livsstil och ledande experter och utövare inom bland annat medicin, fysiologi, nutrition, genetik, neurologi, psykologi och idrott på ett lättillgängligt sätt genom kunskap inspirera till och visa att det faktiskt inte är så svårt att lägga om sin livsstil.

Vill du fråga något eller komma i kontakt med oss, klicka här