Bakgrund

Vi har gått på två ben i över sex miljoner år, våra förfäder har som redskapstillverkande urmänniskor existerat i över två miljoner år och moderna människor har funnits på jorden i 200 000 år. De arkeologiska skelettmaterialen ger oss en detaljerad inblick i våra förfäders födointag och hälsotillstånd. Under dessa svindlande tidsrymder har vi överlevt och förökat oss utan tillgång till läkare, moderna mediciner eller vaccinationer.

Trots detta har ingen av de sjukdomar som idag utgör ett av den moderna världens största gissel någonsin existerat. Det är först under framför allt de senaste 50 årens förändring av kost och livsstil som detta skett i större skala. Alla våra ”folksjukdomar”, ”civilisationssjukdomar” eller ”välfärdssjukdomar” är självförvållade – och de är långt fler än de flesta känner till eller vill höra talas om.

Kärnfriska barn i Söderhavet

Inget av dessa barn i olika, isolerade ursprungssamhällen i Söderhavets övärld har någonsin träffat en läkare, sjuksköterska, fått någon vaccinering – eller haft tillgång till moderna mediciner – och de är kärnfriska och harmoniska. Foto: Göran Burenhult

Vi har dessutom facit i hand. Över hela världen lever ursprungsbefolkningar, som in i modern tid levat på samma sätt som deras förfäder under årtusenden. Från arktiska miljöer i norr, över halvökenområden och korallatoller, till tropiska regnskogar finner vi dem med sin ursprungliga livsstil. De flesta finns dessvärre inte längre, men har kunnat studeras långt in på 1900-talet i alla världsdelar, men många är faktiskt ännu mer eller mindre opåverkade av västerländsk civilisation. Vi vet att det ännu på sina håll finns stammar, som aldrig varit i kontakt med och blivit påverkade av omvärlden. Beroende på naturgeografisk region är ursprungsbefolkningarnas kosthållningar av naturliga skäl radikalt olika – det gemensamma hos dessa befolkningar är att de alla saknar samtliga de folk- eller civilisationssjukdomar, som i sen tid blivit västvärldens gissel. Så gott som alla invånarna där har en fysik som motsvarar svenska elitidrottsmän och -kvinnor. Mobbning, våldshandlingar, sexuella övergrepp, barn- och hustrumisshandel, självskadebeteenden och psykisk ohälsa lyser med sin frånvaro i de flesta sådana samhällen. Men så fort de lämnar sin ursprungliga livsstil och övergår till den västerländska, kommer de nya sjukdomarna på kort tid som brev på posten. Varför har vi inte lärt oss något av detta? – det här är alls ingen ny kunskap.

Kärnfriska åldringar i Söderhavet

Ingen av dessa åldringar, 85-95+ år gamla, i olika, isolerade ursprungssamhällen i Söderhavets övärld har någonsin träffat en läkare, sjuksköterska, fått någon vaccinering – eller haft tillgång till moderna mediciner – och de är kärnfriska och harmoniska. Foto: Göran Burenhult

Varför behövs då Hälsokoden?
Kort sagt; alltför många är sjuka i onödan.

1,6 miljarder människor i världen över 15 år är överviktiga eller feta. I Sverige är varannan person fet eller överviktig. Antalet fall av diabetes typ 2 har mångdubblats de senaste decennierna – 246 miljoner människor i världen är för närvarande drabbade, bara i Sverige är siffran 400 000 individer. Antalet fall av demenssjukdomar i världen är över 40 miljoner, 7,7 miljoner fall beräknas tillkomma varje år. Demens är inte en normal del av åldrandet. Fler än 32 000 svenskar får hjärtinfarkt varje år. Över 320 000 svenskar beräknas lida av KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.

Vi finns i toppligan i världen när det gäller benskörhet – 28 % av svenskarna drabbas årligen av osteoporosrelaterade frakturer, varannan kvinna i landet - och ändå tillhör vi de befolkningar på jorden som dricker mest mjölk och äter andra mejeriprodukter. I Turkiet, exempelvis, är siffran 1 % - där dricker man inte mycket mjölk. I ursprungssamhällen är osteoporosrelaterade frakturer 0 % - och där finns inga mejeriprodukter över huvud taget. Benskörhet är inte primärt kalciumrelaterat. D-vitaminbrist i vårt solfattiga klimat och hög konsumtion av mjölprodukter och salt, liksom för mycket stillasittande, är ett betydligt större problem när det gäller skelettets hållfasthet.

Antalet cancerdiagnoser i Sverige ligger runt 60 000 per år. De senaste 20 åren har antalet nya fall ökat med i genomsnitt 1,7 % per år. Också den psykiska ohälsan är alarmerande. En fjärdedel av alla ungdomar som dör mellan 18 och 24 års ålder begår självmord. Under perioden 1999-2006 har antalet självmord bland kvinnor i åldern 16-24 år fördubblats. Förskrivning av sömnmedel till ungdomar i åldern 14-24 år har ökat med 400 % de senaste två åren. Psykisk ohälsa är ett snabbt växande problem, inte minst bland ungdomar. Mobbning och andra trakasserier har blivit vardagsmat.