Sinne

Det handlar om att göra vanan att rensa tankarna lika vardagligt självklar som att borsta tänderna. De positiva effekterna är många: ökad kreativitet, koncentration och empati, bättre möten, sömn och immunförsvar, dämpad nedstämdhet, smärta och stress.

 

Bäst mår man när kroppens alla funktioner är i balans. Vardagen utmanar hela tiden. Särskilt i vårt moderna samhälle som utsätter våra hjärnor och nervsystem för alltfler och större påfrestningar. 
En konsekvens blir ökad stress. Stress är i grunden något bra. Den ökar vår förmåga, men sliter också på kroppen. Du åldras snabbare av stress. Vi är inte evolutionärt anpassade för ett långvarigt tillstånd av stress. Stressens baksida är att den försämrar din återhämtning och sömn. Immunförsvaret påverkas och det kan göra oss lättare sjuka. Långvarig stress kan orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar samt problem med magen. 
Du kan träna dig på att själv reglera stressnivåerna så att du huserar med stressfunktionen och använder den när den behövs som bäst och inte ”läcker” okontrollerat.


Hälsokoden rekommenderar Mindfulness: 

Under mer än 30 år har kliniken för stressreduktion på The University of Massachusetts praktiserat mindfulness på tiotusentals patienter. Resultaten har följts upp vetenskapligt och har oöverträffad dokumenterad positiv effekt. Det är bakgrunden till att mindfulnessmetoderna sprids och praktiseras över hela världen. Mindfulness är en livsstil, ett tillstånd av icke-dömande medveten närvaro. Det är också en meditationsteknik, som kan ge mer avslappnade, närvarande, kreativa och kärleksfulla människor. Målet är ett så balanserat och skönt liv som möjligt, där medveten närvaro är en naturlig del av din vardag hela tiden. Övningarna är till för att ta dig dit, men också för att bevara det tillstånd du vill vara i när yttre påverkan utmanar. De flesta vet att man behöver aktivera kroppen för att vara fysiskt i trim, det samma gäller sinnet. I Hälsokoden är hjärn- och sinnesgympa en lika självklar del av livet som att vi behöver röra på oss för att må bra.